تیم طلایی نقش و نگار

بازیکنان تیم ما رنگ روشنایی را نشان می دهند

نمایش اعضای شرکت ما

مهدی زین الدینی

مدیر عامل شرکت، بنیانگذار

با سپاس از شما همکاران و مشتریان گرانقدر خواستاریم ما را با انتقادات و پیشنهادات صمیمیانه خود در پیشرفت هرچه بیشتر و رسیدن  به سطوح بالاتر یاری فرمایید .

غزاله کورش نیا

مدیر تبلیغات و وب سایت
تـــــمــرکز بر ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت در ارائه خدمات ، همگام با توسعه روز افزون دامنه خدمات از جمله اهداف عالی گروه تبلیغاتی نقش و نگار می باشد که امید است به یاری پروردگار و همت مدیران و پرسنل مجموعه این مهم حاصل گردد.

زهرا بقال

مدیر حسابداری
تـــــمــرکز بر ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت در ارائه خدمات ، همگام با توسعه روز افزون دامنه خدمات از جمله اهداف عالی گروه تبلیغاتی نقش و نگار می باشد که امید است به یاری پروردگار و همت مدیران و پرسنل مجموعه این مهم حاصل گردد.

رویا صادقی

مدیر فروش
با سپاس از شما همکاران و مشتریان گرانقدر خواستاریم ما را با انتقادات و پیشنهادات صمیمیانه خود در پیشرفت هرچه بیشتر و رسیدن  به سطوح بالاتر یاری فرمایید .